Adatvédelmi és hozzájáruló Nyilatkozat

 Adatvédelem


1        Az adatkezelési tájékoztató célja

A Szófa Star Center Kft (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve

kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti

jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szófa Star Center Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek

folyamatosan elérhetők a  http://www.butorpalota.hu/adatvedelmi-nyilatkozat címen.

A Szófa Star Center Kft fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és

kollégánk megválaszolja kérdését.

A Szófa Star Center Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szófa Star Center

Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és

szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szófa Star Center Kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2        Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, [email protected] és +36 30 883 33 90  elérhetőségeken

léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Szófa Star Center Kft minden hozzá beérkezett e-mailt az összes személyes adatokkal együtt az

adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 Név: Szófa Star Center Kft

 Székhely: 1152 Budapest Damjanich János utca 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-333643

Adószám: 26587303-2-42

Telefonszám: +36 30 883 33 90

E-mail: [email protected]


2.1      Adatvédelmi tisztviselő

  Név: Tóth Gyula


 Telefonszám: +36 20 564 66 60 


3        A kezelt személyes adatok köre

3.1      Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Vezetéknév-

Kötelező megadni, a keresztnévvel együtt a beazonosítás pontosságát segítik.

Keresztnév-

Kötelező megadni, a vezetéknévvel együtt a beazonosítást szolgálja, illetve a rendszer ezen a néven

szólítja meg a felhasználót.

E-mailt Kötelező megadni, a rendszerből kiküldött üzenetek, értesítések, erre a címre kerülnek kiküldésre.

3.2      Technikai adatok

A Szófa Star Center Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 változatlansága igazolható (adatintegritás);

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szófa Star Center Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés ellen.

A Szófa Star Center Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szófa Star Center Kft az adatkezelés során megőrzi

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

teljességét;

 a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van

rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel

kapcsolatos eszközök.


3.3      Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;


 megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 megkönnyítik a weboldal használatát;

 minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit

(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban

elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális

látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az

butorpalota.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen

típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával

a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az butorpalota.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google

Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az butorpalota.hu információkat gyűjt azzal

kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének

és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató

számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve

amíg a látogató nem törli őket.

3.3.4  Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (Marketing)


Az www. butorpalota.hu weboldalán alkalmazza a Facebook Business mint harmadik fél sütijeit is. A

Facebook Business statisztikai célú szolgáltatás használatával az butorpalota.hu információkat gyűjt

azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap

fejlesztésének, a felhasználói élmény javításának, és a hirdetések optimalizálásának céljával

használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más

eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket


3.4      Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Vezetéknév-

Kötelező, a keresztnévvel együtt a rendelő beazonosítását szolgálja.


Keresztnév-

Kötelező, a vezetéknévvel együtt a rendelő beazonosítását szolgálja.


Cégnév-

Nem kötelező, céges rendelés esetén számla kiállításához szükséges.


E-mail cím-

Kötelező, az ügyféllel való kapcsolattartás, illetve a rendeléssel kapcsolatos üzenetek továbbítása

érdekében.


Ország-

Kötelező, a megrendelés kiszállításához, a szállítás megszervezéséhez elengedhetetlen.


Megye-

Kötelező, a megrendelés kiszállításához, a szállítás megszervezéséhez elengedhetetlen.


Irányítószám-

Kötelező, a megrendelés kiszállításához, a szállítás megszervezéséhez elengedhetetlen.


Város-

Kötelező, a megrendelés kiszállításához, a szállítás megszervezéséhez elengedhetetlen.


Utca, házszám.-

Kötelező, a megrendelés kiszállításához, a szállítás megszervezéséhez elengedhetetlen.


Telefon-

Kötelező, a vásárló értesítéséhez használandó.


Fax-

Nem kötelező, az ügyfél tájékoztatására, esetleges dokumentumok gyors továbbítására használható.


3.5      Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Rendelésazonosító-

Kötelező, egyértelműen beazonosítja mind a vásárlót mind a rendelését. Gyors feldolgozást tesz

lehetővé, személyes adatok nélkül.

Név (vezetéknév keresztnév)-

Nem kötelező, abban az esetben használatos, amikor a vásárló nem tudja megmondani a

rendelésazonosítót.

Település név-

Nem kötelező, abban az esetben használatos, amikor a vásárló nem tudja megmondani a

rendelésazonosítót, és a neve sem azonosítja be egyértelműen.


3.6      Hírlevélhez kapcsolódó adatok


Hírlevél regisztrációhoz szükséges adatok:

Név-

Kötelező, a felhasználót így szólítja meg a rendszer.


e-mail cím-

Kötelező, erre a címre postázza a rendszer az üzenetet.


A hírlevél tartalmazza a küldő cég álltalános adatait, valamint leiratkozási linket!


4        A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje


Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő


Online értékesítéshez

használt adatok.


Rendelés

teljesítéséhez,

elengedhetetlen

adatok, mely mind a

kiszállításhoz, mind a

számlaadáshoz

elengedhetetlenek.


GDPR 6cikkk 1/a

GDPR 6cikkk 1/c

GDPR 6cikkk 1/b


2 év


Hírlevél küldése céljából

használt adatbázis


Hírlevélre feliratkozott

felhasználók részére

eDM  levél kiküldése.


GDPR 6cikkk 1/a Előre nem definiált max


5év


Marketing célú

tájékoztatása


Árajánlat tétel egyedi

típusú vagy számú

megrendelésre


GDPR 6cikkk 1/a Előre nem definiált max


5év


5        Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1      Általános adatkezelési irányelvek

A Szófa Star Center Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi

felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek

e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szófa Star Center Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

(Infotv.);

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).


6        Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a

következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával

összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a

látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes

rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap

használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező

számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az butorpalota.hu


rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre

kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve

kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által

kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szófa Star Center

Kft informatikai személyzete fér hozzá.


7        Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat Megismerők köre


Cégnév Elérhetőség Tevékenység

Adókontroll Kft. 1138 Budapest Váci út 184. Könyvelés

Bakonyi Péter e.v. 2000 Szentendre, Hamvas Béla


út 3 Tárhelyszolgáltatás

CS80  KFT Budapest, Csömöri út 80, 1161. Futárszolgálat

GLS

General Logistics Systems

Hungary Csomag-Logisztikai Kft


2351 Alsónémedi Európa utca 2 Futárszolgálat


8        Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti

elérhetőségein.


8.1      Tájékoztatáshoz való jog

A Szófa Star Center Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


8.2      Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az

érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik

országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett

időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti

hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra

vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre


nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított

legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


8.3      Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szófa Star Center Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


8.4      Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szófa

Star Center Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek

nincs más jogalapja;

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését

előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett

feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


8.5      Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szófa Star Center Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül:

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését;

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy

o az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam

fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6      Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


8.7      Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes

adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken

alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,

kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8.8      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


8.9      Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


8.10  Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el.


8.11  Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.


Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: [email protected] Honlap: http://www.naih.hu

9        Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság,

a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti

Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,

átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szófa Star Center Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok

körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Partner hozzájáruló nyilatkozat

A hatályos közösségi és belföldi jogszabályok előírásai alapján ezen nyilatkozat az alábbiakra irányul:

Az ezen hozzájárulás alapját képező személyes adatok az ide vonatkozó törvények és rendeletek előírásainak megfelelő kötelezettségek és jogok gyakorlása miatt szükségesek.

A köztünk lévő érvényes megállapodás, gazdasági ügylet és más partneri kapcsolatra irányuló szándék miatt, a gazdasági ügylet teljesülése érdekében szükséges céges és/vagy magánadatok megismeréséhez és a cél érdekében történő használatához, a megrendelés véglegesítésével, és/vagy a szolgáltatás megrendelésekor, valamint ezen hozzájáruló nyilatkozat a számlával együtt történő átvételekor és elfogadásával, a hozzájárulás megadottnak tekintendő.

Erre az ügyletre vonatkozó kötelezettségek teljesítésére esetlegesen külsős adatfeldolgozó is igénybe vehető.

Ezzel egy időben elfogadottnak kell tekinteni, hogy ha a hozzájáruló nyilatkozat átvételekor az adatkezelési hozzájárulás nem kerül visszavonásra, illetve a hozzájárulást sem részben, sem egészben nem tagadják meg, akkor a gazdasági ügylet teljesüléséig, és/vagy felbontásáig a hozzájárulás érvényes.

Ezen hozzájáruló nyilatkozat a megrendelés, és/vagy a számla, és/vagy a szerződés kiállításával, esetleges aláírásával elfogadott, az adatok önkéntes alapon kerültek megadásra, ezzel a 2016/679 EGK rendelet (32) szerinti ráutaló cselekedet megvalósult.

Az itt nem szabályozott jogok és kötelezettségek körét tekintve, a teljes adatvédelmi szabályzat megismerését biztosítottuk.


Ezen nyilatkozat a hozzá tartozó számlával, kimenő bizonylattal együtt érvényes, és a dátuma a kiállított számlának, vagy kimenő bizonylatnak a dátumával megegyező.


2023-06-30